cbs

جایگزین کره کاکائو

اطلاعات عمومی و فنی
روغن جامد سخت و یکپارچه به رنگ سفید. در دو نوع قالبی و روکشی موجود میباشد.
برای مشاهده آنالیز اینجا کلیک کنید. cbs-555 , cbs-822
برای مشاهده آنالیز اینجا کلیک کنید. shortening oil


کاربردها
کاربردهاکره کاکائوی طبیعی به دلیل خاصیت منحصر به فرد و رفتار ذوبی خاصی که دارد در تهیه شکلات مورد استفاده قرار می گیرد . اما به دلیل محدودیت و قیمت بالای آن امروزه از جانشین ها استفاده می شود که از هسته پالم و توسط تکنولوژي فراکسيون توليد مي شوند که عموما جايگزين کره کاکائو درشکلاتهاي قالبي و روکشي مي گردند. اين روغنها داراي رفتار ذوبي عالي هستند و درمقابل اکسيداسيون داراي پايداري مناسبي مي باشند و در مدت ماندگاری شکلات از ایجاد شکوفه چربی جلوگيري مي کنند.

روغن جامد سخت و یکپارچه به رنگ سفید. در دو نوع قالبی و روکشی موجود میباشد

favorich
companies logo ISF CACIQUE PG ROLE PKC