پودر کاکائو

پودر کاکائو آلکالایز به شکل پودر قهوه ای تیره

اطلاعات عمومی و فنیبرای مشاهده آنالیز اینجا کلیک کنید. cocoa butter - Favorich
برای مشاهده آنالیز اینجا کلیک کنید. Cocoa Mass

Cocoa Powder برای مشاهده آنالیز روی شماره استاندارد آن کلیک کنید.:
  || GP-360-11a  || GP-360-21 [PR]a_3.pdf  || GP-370-11a  || GP-960-11 LA14  || Cocoa Powder


کاربردها
پودر کاکائو از میوه های درخت کاکائو به دست آمده و از منابع غنی آنتی اکسیدان به شمار می رود . در واقع می توان گفت پودر کاکائو فر آورده ایست که در نتیجه پودر کردن باقی مانده کیک کاکائو ( کره کاکائو ) به روش مکانیکی به دست می آید و از میان کلیه محصولات خام کاکائو ، از قابلیت مصرف بیشتری برخوردار است و باید به صورت ذرات یک دست و بدون کلوخه بوده و ریزش آزاد داشته باشد. پودر کاکائوی طبیعی ( آلکالایز نشده ) دارای رنگ قهوه ای روشن و دارای عطر ملایم و مطبوع است و در صورت انجام فرآیند آلکالیزاسیون ( قلیایی شدن ) بسته به درجه قلیائیت تیره تر می شود.

favorich
companies logo ISF CACIQUE PG ROLE PKC