اعضاء شرکت پایون بین الملل هیراد، با بیش از 2 دهه سابقه حضور و فعالیت در بازار صنایع غذایی ایران، اقدام به تأسیس شرکت نمودند تا در قالبی سازمان یافته، نسبت به فعالیت بازرگانی اقدام نمایند. هر یک از اعضاء با تخصص و سابقه موفق خود در جایگاه تعریف شده در سازمان قرار گرفته اند تا به ایفای مسئولیت محوله پرداخته و نسبت به عملیاتی کردن اهداف سیاست گذاری شده با تمرکز و تخصص بر روی صنایع غذائی ، برنامه ریزی و اقدام نمایند .

 

تماس با کارشناسان فروش